Vårt utskick om www.Kalvfjardensvanner.se gick till alla Riksdagens 349 medlemmar och är bifogat längst ner på den här sidan … Vi vill driva tre frågor (där 1. har högsta prioritet), som berör alla i “kranskommuner”, dvs kommuner runt storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö:

VA-anslutningsavgifter på ca.750,000Kr är helt orimliga … måhända inte ur teknisk synvinkel men storleken av pålagan får enorma konsekvenser för det stora flertalet boende i de [glesbygds]områden som nu står på tur att införlivas i VA-nätverk. Finansieringen måste ändras för att inte driva ett otal människor ur hus och hem och splittra familjer [som redan har skett]. Idén att att kalla det en “avgift”, som ska kontant-erläggas har spritt sig som en löpeld i kranskommunerna: att man med hjälp av plan- och VA-lag kan kräva enorma pengar av de boende genom att kalla det en avgift när det i själva verket är en brutal beskattning på boende. De som krävs på pengarna ges inget val: betala eller sälj. Det åtföljs av en extra stor grymhet mot pensionärer och barnfamiljer som inte bara kan packa och flytta utan att det blir grava konsekvenser för barn i skolor eller dagis eller för pensionärer som bott hela sitt liv i ett hus som blivit deras enda trygghet i en annars väldigt osäker värld ! 
Den stora bostadsbristen och bankernas vägran att ge lån till pensionärer och toppbelånade barnfamiljer kröner de här humanitära katastroferna och gör den till en ren avhysning ... och FÖR VAD [se punkt 2 nedan]?
98% av de tillfrågade i vår dörr till dörr enkät skrev under på att det är helt orimligt att kommunen kan tvinga boende att flytta på basis av en absurt hög “VA&V-avgift”. ***  Några av de som inte ville skriva på sa att de hade en relation till kommunen och var oroliga för repressalier.
Vi kräver att ett tak sätts lågt och att en årlig avgift betalas, huvudsakligen via skatten som 260 av 290 kommuner gör. 

Orimligt att kräva tvångsanslutning utan möjlighet till dispens, i synnerhet om fastigheten redan har bättre alternativ än kommunalt VA.
Det är väldigt osäkra tider med stor bostadsbrist i och kring storstadsområden där många har förlorat sina arbeten, där få nya fasta arbeten erbjuds (mest tillfälliga jobb) ... definitivt inte en tid att tvinga på de boende en monopolistisk avloppslösning, som inte ens är bäst för miljön ! När man väl har blandat dricksvatten med avföring kan man inte göra det ogjort och det leder till någon form av utsläpp. Många [även politiker] tror kanske att “reningsverk” återställer vattnet till sin ursprungskvalitet och gör växtnäring användbar som en jordbruks-resurs men i verkligheten matar det s.k. “renade vattnet” fortfarande algblomningen i Östersjön och man skickar slam från reningsverken till nedlagda gruvor i norrland med vidsträckta konsekvenser för grundvatten i dessa gruvors omgivning. Det ironiska är att lagen 2006:412 har skrivits av VA-industrin, för VA-industrins verksamhet och man tillåter inga alternativ som faktiskt skulle lösa problemen i många glesbygdsområden där kostnadskonsekvenserna av VA-anslutning är som mest katastrofala. VA-lagen är i Sverige som i USA, monopolistisk och sammankopplad via den globala VA-industrins intresseorganisation WEF [länkar alla VA-intressen runt om i världen]. se www.wef.org


Orimligt i dagens skriande bostadsbrist att neka boende bygglov på sina egna tomter baserat på att man planerat att expandera VA-monopolet någon gång i framtiden (det är även olagligt att byta tillstånd mot att boende köper en tjänst]. 
Det finns bättre alternativ än kommunalt VA ... alternativ, som inte har miljöskadliga utsläpp och således är bättre än avloppsanslutning -- dessa alternativ elimineras nu baserat på den monopolistiska lagen 2006:412 troligen på grund av svårigheten att kalkylera helhetskostnaden om man lämnat “bakdörrar” i regelverket. 
Men ska verkligen boende straffdebitteras och avhysas för att underlätta kommunernas budgetarbete ? 

*** VI PROTESTERAR MOT DE HÖGA ANSLUTNINGSAVGIFTERNA FÖR VA OCH DE HÖGA GATU-KOSTNADERNA SOM TYRESÖ KOMMUN KRÄVER AV OSS FASTIGHETSÄGARE.   ORIMLIGA KOSTNADER DRIVER ALLTFÖR MÅNGA FRÅN HUS OCH HEM.  TYRESÖ KOMMUNSTYRELSE MÅSTE TÄNKA OM !  DELAR DU DE OVAN FRAMFÖRDA SYNPUNKTERNA SÅ KOPIERA DENNA PROTEST, SKRIV NAMN, GATA/VÄG OCH SKICKA DEN TILL KONTAKT@KALVFJARDENSVANNER.SE

===================================================================================

Thalén Finné, Ewa (M)
Moderaterna
Skåne läns södra, plats 125
Telefon: 08-7864556
E-post: ewa.thalen.finne@riksdagen.se

Eva Thalén Finné, moderat kommittéordförande i Civilutskottet och ansvarig för bostadsfrågor inom moderaterna i riksdagsgruppen:Hej Carl!

Tack för ditt mail. Det låter i mina öron som en helt orimlig hantering, ska titta närmre på detta och återkommar eventuellt om jag behöver ytterligare information.

Med vänlig hälsning, 
Ewa Thalén Finné


Skickat från min iPad
==================================================================

Richtoff, Roger (SD)
Sverigedemokraterna
Skåne läns västra, plats 257
Telefon: 08-7865139
E-post: roger.richtoff@riksdagen.se

Hej, Du har helt rätt. Återigen fattar de styrande beslut utan någon som helst konsekvensanalys.
Jag kommer att kontakta de inom mitt parti som hanterar den problembeskrivning Du beskriver inom sitt utskott.
Hälsar Roger. 


Skickat från min iPad
================================================================

Åberg, Boriana (M)
Moderaterna
Skåne läns södra, plats 155
Telefon: 08-7865944
E-post: boriana.aberg@riksdagen.se

Hej Carl,
 
Det är Civilutskottet som hanterar frågorna om VA så jag vidarebefordrar ditt brev till vårt första namn i utskottet.
 
Vänliga hälsningar
Boriana Åberg

================================================================

Cederfelt, Margareta (M)
Moderaterna
Stockholms kommun, plats 110
Telefon: 08-7864282
E-post: margareta.cederfelt@riksdagen.se


Hej Carl,
 
Tack för ditt mail. Jag har största förståelse för att situationen är bekymmersam för dig och övriga boende i Kalvfjärden. I det fall du inte redan har varit kontakt med Eva Thalén Finné, moderat kommittéordförande i Civilutskottet och ansvarig för bostadsfrågor inom moderaterna i riksdagsgruppen rekommenderar jag dig att kontakta henne. Detta eftersom du då kommer till den personer som arbetar direkt med dessa frågor. Får du inget svar vänligen återkom till mig.
 
Med vänliga hälsningar
 

Margareta Cederfelt
Riksdagsledamot (M) / Member of Parliament
Stockholms stad / City of Stockholm
 
Ledamot Utrikesutskottet / Member of Committee on Foreign Affairs
Vice ordförande OSSE delegationen / Deputy Chair OSCE Delegation
Ersättare EU-nämnden / Alternate Member of Committee on European Affairs
 
Sveriges Riksdag
100 12 Stockholm
Sweden

Mobil +46 70 354 41 08
E-mail: margareta.cederfelt@riksdagen.se
Facebook: https://www.facebook.com/margareta.cederfelt
Twitter: https://twitter.com/MCederfelt
Blogg: http://margaretacederfelt.blogspot.se
 ===================================================================================
Schulte, Fredrik (M)
Moderaterna
Stockholms län, plats 54
Telefon: 08-7864671
E-post: fredrik.schulte@riksdagen.se

Hej Carl!
 
Jag kan inte annat än att hålla med dig. Att tvinga fram anslutning till det kommunala V/A systemet är en inskränkning av äganderätten. Jag beklagar verkligen att detta sker och att mitt eget parti i vissa kommuner ägnar sig åt detta i strid med partiets grundläggande värderingar. Jag lovar att göra vad jag kan för att åstadkomma en ändring.
Mvh
FredrikTack Fredrik,

Vi håller med dig.

Carl

==========================================================================
Lindholm, Jan (MP)
Miljöpartiet
Dalarnas län, plats 21
Telefon: 08-7864443
E-post: jan.lindholm@riksdagen.se

Hej Carl, eftersom jag slutat i civilutskottet så sänder jag ditt ärende vidare till vår nya ledamot i CU, Emma Hult. Det är bättre att hon ger dig kommentarer. Bostadsminister Mehmet Kaplan, miljöpartist och boende i Stockholm kanske känner till de exempel du nämner från stockholmsförorter. Jag vågar inte lova något men chanserna för ett genomarbetat svar på dina påpekanden torde vara ganska goda, tycker jag.
 
Mvh/
 
Jan Lindholm
Riksdagledamot för Miljöpartiet de gröna
Ledamot i Nordiska Rådet
Ledamot i riksdagens Socialutskott
Telefon: +46 87 86 44 43
Mobil: + 46 70 319 74 86
 

===========================================================================

Börjesson, Agneta (MP)
Miljöpartiet
Hallands län, plats 224
Telefon: 08-7864262
E-post: agneta.borjesson@riksdagen.se


Tack för ditt mail. Jag håller med om att det är fel att man skall betala dessa kostnader i form av avgifter. Jag drabbades själv i kanske det sämsta tänkbara läget då mina föräldrar dog när jag var ca 20 år och fortfarande läste på högskola. Jag ärvde då ett hus men inga pengar och efter något år kom krav på att jag skulle betala för en va-anslutning. Det  löste sig långt om länge för mig men det var inte självklart att jag skulle klara det.

Detta är dock i högsta grad en politisk fråga där partier mer åt höger anser att avgiftsfinansiering är en bra model för att hålla skatterna på en lägre nivå. Och ofta röstar ju en majoritet i de kommuner du nämner på sådana partier. Med vänlig hälsning,
Agneta Börjesson

Skickat från min iPhone

Dessvärre inga andra krav än att rösta fram politiker som bryr sig om de som bor i kommunen och läsa på. Mer hårda konstateranden än vettiga råd mao.

Jag tycker också att det är jättebra att du mailar oss- detta är något fler behöver förstå.

Med vänlig hälsning och trots allt lycka till jag hoppas att du klarar ut det
Agneta Börjesson 

Skickat från min iPad


==========================================================================
Eskilandersson, Mikael (SD)
Sverigedemokraterna
Gävleborgs län, plats 107
Telefon:
E-post: mikael.eskilandersson@riksdagen.se


Hej!
Tack för ditt mail. 
Vi har uppmärksammat problemet sedan tidigare och diskuterar åtgärder och ställningstagande inom partiet. Dock är det alltid känsligt när det gäller kommuners självbestämmande och inget går snabbt i riksdagen tyvärr.

Mvh Mikael Eskilandersson

Skickat från min iPhone==========================================================================

Henriksson, Emma (KD)
Kristdemokraterna
Stockholms län, plats 144
Telefon: 08-7866334
E-post: emma.henriksson@riksdagen.se


Hej!

Tack för ditt brev. Jag vidarebefordrar det till Caroline Szyber, vår representant i civilutskottet. 

Mvh Emma Henriksson 

Skickat från min iPhone
Szyber, Caroline (KD)
Kristdemokraterna
Stockholms kommun, plats 208
Telefon: 08-7866631
E-post: caroline.szyber@riksdagen.se
Carolyn Szyber skrev en brilliant artikel i Göteborgsposten och det är så glädjande när man ibland får den oväntade anledningen att känna tacksamhet att någon tar sig an frågor som drabbar boende på ett hårt och kallt sätt. Carolyn har visat både förståelse och mod när hon beskriver situationen ... tack
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2759403-andra-lav-trygga-vara-hem

==========================================================================
Lundqvist, Patrik (S)
Socialdemokraterna
Gävleborgs län, plats 136
Telefon:
E-post: patrik.lundqvist@riksdagen.se

Hejsan.
Tack för ditt mail, jag har tyvärr inte de kunskaper som krävs för att ge dig ett fullgott svar så jag får hänvisa dig till ledamöterna i miljö och jordbruksutskottet, som du kan hitta kontaktuppgifter till på hemsidan.

Mvh
Patrik Lundqvist

Skickat från min iPad===================================================================================

Berg, Ulf (M)
Moderaterna
Dalarnas län, plats 45
Telefon: 08-7865485
E-post: ulf.berg@riksdagen.se

Carl,

Tack för mailet och det är onekligen olyckligt när någon tvingas in i det kommunala VA systemet till det pris 
som nämns. En enskild godkänd anläggning kostar kanske bara 1/10. Tar med mig synpunkterna i det fortsatta arbetet. 

Skickat från min iPad==================================================================================

Hej, detta är ett autosvar från Kalla fakta-redaktionen. Vi läser alla inkomna mejl, men har tyvärr inte möjlighet att besvara alla. Vi hör av oss om vi bedömer ditt tips/mejl som extra intressant. Annars vill vi ändå tacka dig för att du hörde av dig till oss!


==================================================================================
Riedl, Edward (M)
Moderaterna
Västerbottens län, plats 168
Telefon: 08-7865708
E-post: edward.riedl@riksdagen.seHej!

Jag jobbar inte primärt med dessa frågor utan måste tyvärr hänvisa dig vidare till någon som bättre kan svara på dina synpunkter. Ring moderaternas riksdagskansli så kan de hänvisa dig vidare.

Med vänlig hälsning, Edward Riedl

Skickat från min iPhone==================================================================================

Åkesson, Jimmie (SD)
Sverigedemokraterna
Jönköpings län, plats 290
Telefon:
E-post: jimmie.akesson@riksdagen.se

God morgon Carl,
 
Tack för att du kontaktar oss med dina sunda åsikter och observationer.
Ditt mejl vidarebefordrar jag till våra områdesansvariga för granskning och bearbetning.
 
Mvh
Lars Andersson
Partiledarassistent
Sverigedemokraterna==================================================================================

Eberstein, Susanne (S)
Socialdemokraterna
Västernorrlands län, plats 166
Telefon: 08-7864303
E-post: susanne.eberstein@riksdagen.se

Hej Carl
Jag vidarebefordrar ditt mail till den utskottsgrupp som handlägger VA-frågor
Med vänlig hälsning
Susanne ebersteinSvar: 

Hej och Tack Susanne,

Det här inte bara en VA fråga i sig utan ett påtvingat beslagtagande av våra hem ! Det är en privatisering där kommunen säljer infrastruktur som ska vara på plats under lång tid, och finansieras som en allmän kommunal tjänst. Istället kallar den M-ledda kommunstyrelsen hela byggkostnaden en avgift och lägger den påtvingade kontanta kostnaden så orimligt hög (uppåt en miljon Kr) att de boende tvingas sälja sina hem !  Det kan inte karaktäriseras som annat än stöld eller rent legaliserat, beslagtagande. Speciellt då tjänsten inte är allmänt efterfrågad eller ens BEST PRACTICE enligt EU-direktivet.

Hjärtliga Hälsningar,
Carl Lindstrom
==================================================================================
Jan-Olof Larsson
Riksdagsledamot S
08-7865041
0706583024
Ledamot i Miljö o Jordbruksutskottet och EU nämnden
Ansvarig för fiskefrågor och havs- o vatten frågor
 
Jan-olof.larsson@riksdagen.se

Hej Carl.
Som du förstår är det svårt för oss som riksdagsledamöter att lägga oss i vad din kommun har beslutat. Vi kan ha synpunkter, visst, men det är ju trots allt riksdagen som beslutat om de lagar som kommunerna försöker tolka.
Att ändra lagar är en lång process. Det kräver först en utredning som prövar olika alternativ och gör konsekvensanalyser, sedan ska den skickas ut på remiss så synpunkter från hela samhället kommer in. Därefter kan regeringskansliet sammanställa en proposition som efter prövning av lagrådet kan läggas i riksdagen. Det hela tar säkert 2 år.
Vad vi förstår så planeras förnärvarande ingen utredning kring lagens om allmänna vattentjänster på regeringskansliet.
 
Hur kommunerna ska tolka lagen ska ju prövas av domstol. Så också det är dumt av oss att lägga sig i.
Vi vet ju också att kommuner i flera fall försökt tillåta enskilda privata lösningar men förlorat i domstol vilket lett till att fastighetsägare som gått samman och investerat i privata lösningar fått betala dubbelt. Det räcker i regel att någon eller några fastighetsägare i efterhand kräver kommunalt VA så är det svårt eller nästan omöjligt för kommunen att inte bygga det.
 
Slutligen vet ju du som arbetat med miljöfrågor att bakgrunden till dessa höga krav är ganska allvarlig. Övergödningen av våra vattendrag är ett svårlösligt miljöproblem. I EU har vi kommit överens om att försöka lösa detta men Sverige har för närvarande problem att klara kraven i EU:s vattendirektiv och större insatser krävs.
Jordbruket, biltrafiken och båttrafiken är givetvis stora utsläppskällor. Men även de privata avloppen nämns i faktaunderlagen kring orsakerna till övergödning. Vi i Socialdemokraterna är inställda på att klara miljömålet Ingen övergödning och kraven om god ekologisk och kemisk status för våra vatten i EU:s vattendirektiv.
 
Slutligen hoppas vi att det löser sig för dig och din familj och att ni kan få hjälp med finansiering för bygget nya avloppsanslutningar.
 
Åsa Westlund
Jan-Olof Larsson Svar till Jan-Olof Larson:

Hej Jan-Olof ... tack för svar.

Den situation vi har slagit larm om i vårt utskick är inte i första hand en VA-fråga utan en svensk samhälls-moralisk fråga: hur kan det ha blivit en enskild kommuns roll att vräka ett stort antal svenska invånare från sina egna hem genom att utkräva en absolut orimlig kostnad för en VA-anslutning genom att kalla det en “avgift” 
när det i verkligheten är ett infrastrukturköp.  Tyresö kommun säger sig ha VALT att driva in hela kostnaden 
för infrastrukturen, som ska tjäna ett område i hundratals år, från några av sina nuvarande invånare vilket har resulterat i absurda kostnader (uppåt en miljon Kr) och eftersom ni påtalar att det är Riksdagen, som har beslutat om Lagen (2006.412) har väl också Riksdagen ansvar för att övervaka hur deras lagstiftning tolkas eller misstolkas ute i kommunerna.  Domstolarna som ska pröva tolkningen, är ju akut medvetna om att deras domslut kan få retroaktiva konsekvenser, som i vissa fall skulle kunna sätta en kommun i konkurs, om alla som debiterats för mycket under lång tid skulle begära att få sina medel återbetalade. Så domare är under ett intensivt tryck att döma för kommunen !  Detta är ytterligar ett skäl för Riksdagen att ingripa och klargöra intentionerna bakom lagstiftningen ... ska den tjäna miljön eller användas av kommuner “som vill göra sig av med medelinkomsttagare” ...
För att undvika många fall av juridisk prövning av orättfärdiga kommunbeslut i VA-fall, har kommunerna delat upp sina utbyggnadsetapper i små grupper om kanske 50 hus, vilket garanterar att det inte finns det ekonomiska underlaget att 
1. begära kompetent juridisk hjälp, att 
2. driva en rättsak och 
3. speciellt inte en, som är “riggad” i kommunens favör.  Alla jurister har sagt: "stäm inte kommunen för ni förlorar garanterat och får betala rättegångskostnaderna”.
Det är just av den anledningen som vi är förorsakade att gå tillbaka till Riksdagen och begära hjälp av er.

“Vi vet ju också att kommuner i flera fall försökt tillåta enskilda privata lösningar men förlorat i domstol vilket lett till att fastighetsägare som gått samman och investerat i privata lösningar fått betala dubbelt. Det räcker i regel att någon eller några fastighetsägare i efterhand kräver kommunalt VA så är det svårt eller nästan omöjligt för kommunen att inte bygga det.”

Om medborgarna inte har något inflytande på hur domstolarna dömer i kommuners favör, vilka ska då ingripa om inte Riksdagen, som stiftat lagarna som utnyttjas mot de boende ?  JO kommer väl knappast att ingripa mot domstolar som dömt för kommuners intresse om det inte rör sig om något riktigt extremt.

“Slutligen vet ju du som arbetat med miljöfrågor att bakgrunden till dessa höga krav är ganska allvarlig. Övergödningen av våra vattendrag är ett svårlösligt miljöproblem. I EU har vi kommit överens om att försöka lösa detta men Sverige har för närvarande problem att klara kraven i EU:s vattendirektiv och större insatser krävs.”

Jag är akut medveten om betydelsen av att agera för att snarast försöka stoppa eutrofieringen av alla vatten (grund, vattendrag, sjöar, kustvatten och oceanerna), som i huvudsak orsakas av att urin och fekalier blandas med dricksvatten för transportändamål och till slut hamnar i oceanerna. 
Enligt OCEANA är det “humanavfallet”, som utan jämförelse är den största källan till eutrofiering, vare sig det sker via samhällen, fartyg, småbåtar eller andra diffusa källor.  Avloppsrening är ju bara en partiell reduction av BS och viss partiell närsaltsreduktion ... resterande belastning har gjort att sjöbottnarna är helt döda från Nacka Starnd ut till Waxholm och Sandhamn, trots “avloppsrening” så det är en primär utmaning för Sverige, EU, och resten av världen att ge utrymme för alternativ till centrala VA i kampen för att hejda ocean-döden, som är väl på väg eftersom de alla är förenade. 
Det är ur den synvinkeln som vissa alternativ, som utgör individuella lösningar på toalett-problemen, dvs inte har något utsläpp, INTE ska få behandlas som hinder för utbyggnaden av ett VA system som i sin helhet inte fungerar bra.  Centrala VA har blivit en ikon-teknologi, som inte får ifrågasättas.  Mycket av det beror i sin tur på att dess intresseorganisation, Svenskt Vattens har en “odiskutabelt”  befäst ställning i samhället. De bär vita hattar genom att de är bättre än alternativet, som är att släppa ut avloppsvatten helt utan behandling.  Men om vi går tillbaka i orsak-verkan kedjan framstår ju den verkliga orsaken till vattenföroreningen att vi INTE ifrågasätter vanan att blanda dricksvatten med urin och fekalier för transport ur badrummen vare sig det är småhus, stadsbebyggelse eller fartyg etc. 
Vi misströstar pga historisk vana att kunna behandla humanavfallet på platsen men under senare år har en lösning kommit fram, som utan stötande konsekvenser kan klara just det och om vi anammade den möjligheten kan konsekvenserna bli dramatiska: humanavfall skulle inte bli till avfall utan en jordbruksresurs, vi skulle kunna spara stora mängder rent vatten och på sikt stoppa föroreningen av vatten även om det skulle ta tid innan teknologin och byggnationen gav utrymme för en generationsväxling.  Det är skapandet av avloppsvatten som är i en återvändsgränd för det finns ingen teknologi som kan övervinna termodynamikens andra lag: vi kan inte göra den blandningen av urin, avföring och dricksvatten ogjord, då mer än de ytliga åtgärderna krävs för att t.ex.  inte förgifta växtnäringen med tungmetaller som nu sker i avloppssystemen. Enorma mängder vatten med små mängder tungmetaller kommer i kontakt med organiskt material som fungerar som magneter för metallerna och vi får ett slam är berikat med tillräckliga mängder Kadmium, Krom etc för att göra slammet toxiskt.

Slutligen vill jag tacka för er lyckönskan, att vi i vår kommun ska finna en lösning på konflikten … vi är många här som inte bara hotas av akut avhysning från våra hem genom den Moderata tolkningen av VA Lagen… vi vet att många har redan sålt sina hem och flyttat inför HOTET om VA-chocken, då de inte vill vara en av många som MÅSTE sälja när det kommer och husbubblan spruckit !

Hjärtliga Hälsningar,
Carl Lindstrom
====================================================================================Hult, Emma (MP)
Miljöpartiet
Jönköpings län, plats 327
Telefon: 08-7864077
E-post: emma.hult@riksdagen.seHej Emma och tack för att du tagit dig tid att svara, mer svar i din text nedan.

Hjärtliga Hälsningar,
Carl Lindstrom


On Apr 29, 2015, at 7:34 PM, Emma Hult <emma.hult@riksdagen.se> wrote:
Hej och tack Carl för ditt mail!
 
Den frågeställning och den problematik som du lyfter är inte lätt att svara på men vi är väl medvetna om att problematiken finns både i de kommuner som bygger ut sina VA-nät i till exempel gamla fritidshusområden som permanentats under senare år och i de kommuner som framöver kommer att behöva underhålla och delvis byta ut sina befintliga VA-nät.
Saken är ju att VA-nät är oerhört destruktiva i sig själva som den här välgjorda dokumentärfilmen visar
https://www.nfb.ca/film/crapshoot_the_gamble_with_our_wastes
Avloppet blir ett distributions-system för allt som alla eller någon vill bli av med och som avfallsupplag som läcker ut sitt innehåll är det på det här sättet som vi får alla tänkbara kemikalier som tillverkas, att spridas ut i miljön … avlopp renar inte ! Det reducerar vissa delar av innehållet men det mesta hamnar i slammet och resten går ut i havet och förstör havsbottnarna i dess spår.  

 
Samtidigt har vi ett innanhav som mår dåligt, vilket du också påpekar i ditt mail, och erfarenheter från att enskilda VA-ägare har svårt att klara att sköta sina avlopp. Nya rön visar också att de magra jordarna i skärgården inte klarar av att härbärgera komposterad latrin utan den läcker ut i vattnen. Om vi ska klara av att förbättra vattenkvaliteten framöver och minska övergödningen av Östersjön så är såväl utsläppen från våra avlopp som från jordbruket viktiga frågor att lösa. I Stockholms län som inte är så jordbrukstungt är det de enskilda avloppen som står för en stor del av de utsläpp av näringsämnen som sker till Östersjön.

Var snäll och se filmen — den ger insikter som inte många har för det finns inte pengar att göra detta till allmän information !
Det mesta som når mass media kommer från “forskning” som betalas av Svenskt Vatten som är intresseorganisation för Vatten och Avloppsverksföreningen som de hette tidigare … deras mission ÄR att expandera eller bygga om VA-nätverk närhelst de kan. Filmen gjordes för ca 10 år sedan och sedan dess har alla problemen snabbt blivit mycket värre ... hela frågan om VARFÖR vi gör som vi gör har sopats under mattan ... valet behöver inte stå mellan avlopp och släppa ut orenat avloppsvatten -- det borde stå mellan avlopp och ny teknik som inte skapar avloppsvatten! När vi väl har spolat WCt är det för sent … någon gång ska vi börja ändra kurs och nu är en bra tidpunkt. Här är ett exempel på vad som kan göras: http://www.temahalsa.se/unik-toalett-vill-bryta-wc-trenden/

 
Vi tar med oss frågan om finansieringen av VA-systemen ska lösas framöver på ett sätt som är hållbart för såväl ekosystemen som den enskildes ekonomi. Men det är problematiskt att blanda ihop frågan om hur kommuner löser sin vägfinansiering med VA-utbyggnaden även om det är så vissa kommuner hanterar det. Det finns också en möjlighet för en kommun att bevilja ett VA eller väglån till de som inte har möjlighet att betala de kostnader kommunen kräver.
När du sett filmen från Canadian Film Board får du en annan syn på varför vi protesterar … att det är detta VA som Kommunen vill tvinga på oss för nästan en miljon Kr per hus när vi har bättre system på plats som inte släpper ut någonting !

Hj. Hälsn.
Carl

 
 
Med vänlig hälsning
Emma Hult
Riksdagsledamot
Bostads- och idrottspolitisk talesperson
Miljöpartiet de gröna

==================================================================================
Modig, Aron (KD)
Kristdemokraterna
Göteborgs kommun, plats 336
Telefon:
E-post: aron.modig@riksdagen.se

Hej Carl,
 
Tack för ditt mail. Jag ber om ursäkt för det mycket sena svaret. Det du skriver har jag dessvärre inte uppmärksammats på tidigare. Men jag är inte heller superinsatt i bostadsfrågorna. Har du mailat fler inom Kristdemokraterna? Om inte stämmer jag av med dem hos oss som kan bostadsfrågorna så att vi återkommer till dig.
 
Vänliga hälsningar,
Aron

Tack Aron … vi är tacksamma för svar och hjälp. Vi har faktiskt inte hört av Caroline Szyber ännu... kanske en liten puff ?
Hjärtliga Hälsningar
Carl Lindström

==================================================================================
Här är dokumentet som hela Riksdagen fick


Hej Xxxxx,

Boende i flera svenska kranskommuner behöver akut hjälp med ett stort problem som redan nu har resulterat i flera humanitära katastrofer. Många enskilda familjer i glesbygd drivs från sina hem pga orimliga kostnader som motiveras av kommuners tolkning av Lagen om vattentjänster som allmän utbyggnad av centrala V/A [Vatten och Avlopp]

Jag har arbetat på Naturvårdsverkets Forskning, på 70-talet där mitt specialområde var skydd av grundvatten, vattendrag, sjöar och hav och var senare miljöattaché på Sv. ambassaden i Wash DC. Det som händer nu är en tyst lavin av familjer som tvingas sälja sina hem (som jag sett i mindre skala i USA också). Men de oproportionellt höga belopp som begärs i Sverige (uppåt en miljon Kr ovanpå redan höga skatter och som dessutom ska betalas kontant med skattade medel är i många fall ett rent beslagtagande av privat egendom ! Jag tycker vi ska vara bättre än så i Sverige.

Konventionellt V/A är avsedd för tät, hög stadsbebyggelse där det är kostnadseffektivt.  Men mer och mer har V/A byggts ut i kranskommuner till att omfatta glesbygder där kostnaden snabbt blivit orimligt hög och på flera håll blivit rent absurd, där en stor del av de boende drivs från sina hem … de drabbade är framallt pensionärer, unga och barnfamiljer eller allmänt låg och medelinkomsttagare, som nått sitt lånetak eller av olika skäl inte kan ta/få lån.

Lagen (2006.412) om allmänna vattentjänster används av flera kommuner (t.ex. Tyresö, Nacka, Värmdö, Haninge m.fl.) som skäl att:
tvinga avloppsanslutning på husägare till kostnader som nu närmar sig sig en miljon Kr med väg, vattenkostnad och kostnad för att anpassa hus och tomt till VA-installatione,  trots att bättre individuella alternativ finns tillgängligt. Tyresö kommun säger t.ex. dels att de är förhindrade av lag att använda skattepengar i sin finansiering av infrastrukturella V/A-projekt men på andra ställen säger kommuner att "man har VALT att låta individuella fastighetsägare betala för V/A". Därefter kräver de att varje familj ska betala kontant f.n. ca 750,000:- med redan skattade pengar och om de boende inte kan betala beordras de att sälja eller blir via kronofogden av med sina hem genom exekutiv auktion ! 
neka fastighetsägare bygglov, som “utpressning" för att kunna direkt-finansiera de orimligt höga kostnaderna för V/A utbyggnad — inte orimligt höga jämfört med den tekniska byggkostnaden men definitivt i förhållande till vad medelinkomsten orkar med att betala i ett vanligt svenskt glesbygdssamhälle..   Oberoende av motiv ska väl ingen tvingas att ge upp sitt hem för ett avloppssystem som inte ens är bästa tillgängliga lösning ur miljösynpunkt … det finns system som inte släpper ut förorening och löser problemet på platsen [utan att transportera bort “avfallet”] och utan att plussa växtnäring till den redan övergödda Östersjön. Notera att sjöbottnarna i infarten till Stockholm redan är helt döda, från Nacka Strand till Waxholm och Sandhamn (enligt både professionella och amatördykare vi har talat med). Sådana system passar inte alla fastigheter men de ska ju finnas med i bilden även om det skapar problem för kommunens finansiering. I Tyresö finns det åtskilliga fastigheter, som har bättre individuella reningssystem för sina avlopp men trots det tvingas betala för ett miljömässigt sämre avlopp — det är inte rätt !
De extremt höga kostnaderna för avloppen kopplas ofta till vatten- och vägkostnader för att det inte ska se så helt obalanserat höga ut men vägkostnaden är ju oftast helt direkt kopplade till avloppsrördragningen i väg.

Ingen i Sverige ska väl tvingas sälja sitt hem för att man inte kan klara anslutningskostnader som nu anges till mellan 500,000 och 1 miljon Kr vid tidpunkten för färdigställande (ca 2-5 år framåt i  tiden).  Skälet till fördyring från angiven summa är att fastighetsägare ska själva betala för kostnaden från hus till anslutningen, vilket kan bli flera hundra tusen i den bergiga kuperade terrängen i Stockholms skärgård, och “allmän fördyring av bygget", som de boende inte har någon insyn i eller kontroll över [kan t.ex. vara kommunens ränteskulder för tidigare projekt]. Eftersom det finns individuella alternativ som inte släpper ut förorenat vatten från toaletter och i övrigt är helt ekvivalenta med avloppsanslutning [enligt Havsmyndigheten], bör i logikens namn dessa fastigheter ges dispens och bygglov utan krav på anslutning till kommunalt avlopp. 

Men för att inte skapa en omedelbar humanitär katastrof, kan Riksdagen som en nödåtgärd revidera finansieringssättet av kommunala V/A projekt ?  Det måste i så fall inkludera de som redan är planerade och långtidsfinansiera dessa [med lång återbetalningsperiod] … istället för att tvinga individer att betala kommunen och avhysa boende från sina hem om de inte kan betala. !!!
Kan det ges utrymme inom den nu gällande lagen 2006:412  t.ex i paragraf 9, att alternativ som klarar eller överskrider reningsgraden från kommunala verk (typ Henriksdal och Käppala eller Gryaverket i Göteborg) ges dispens från avloppsplanerna ?

Ändringar i lagen som kan behövas i dessa övergångsområden mellan tät och gles bebyggelse:
att ge dispens till de lösningar som uppfyller miljökravet … dvs inte förorenar mark och vatten eller skapar fara för lokala hälsa och miljöskador?  EU direktivet säger inte "central avloppsrening" utan “BEST PRACTICE” där t.ex. sluten långtidskompostering är både bättre för miljö, hälsa och betydligt mer kostnadseffektivt än stadsteknologin centralt V/A
bevilja samma bygglov till de som vill bygga med "noll-utsläpp” som beviljas V/A anslutning. Detta är speciellt betydelsefullt för att kunna lindra den stora bostadsbristen i storstadsregioner. Riksdagen har redan beslutat att man ska hjälpa upp den situationen med s.k. Attefallshuslagen där man bygga små beboeliga enheter om man har en fastighet på egendomen. Det finns många tomtägare som sökt bygglov i decennier! och där kommuner nekar dessa pga V/A trots att man kan lösa sanitetsdelen på ett bättre sätt än det resurskrävande och enormt dyra anslutningen till centrala avloppsreningsverk.  Riksdagen bör också se till att kommuner inte avsiktligt saboterar det stora potentiella bostadstillskottet, som Attefall och tomter, som mycket väl kan bebyggas med ny teknologi
begära att kommunens finansiering av VA projekt i glesbygd utöver en skälig baskostnad sker via skatter eller staligt subventionerade lån eftersom V/A krävs i lagen.  Det finns ett lagrum som säger att ingen ska få sin rätt att bo i sin fastighet, indragen genom retroaktivt påtvingade bestämmelser eller lagar, som uppenbarligen kolliderar med Lagen 2006:412  Skälig baskostnad grundas då på vad andra mer lyckligt lottade familjer betalat för samma tjänst i det omedelbara grannskapet.
Genom att man delar upp avloppsprojekten i små etapper, skapas det aldrig tillräckligt antal protesterande och därmed ekonomiskt underlag för att få behövlig juridisk expertis att granska och kunna utkräva rättvisa … därav den tysta katastrofen, som kan ta formen av EKONOMISK UTRENSNING av mindre besuttna.


Så, finansieringen av V/A i Östra Tyresö måste ändras … det är helt enkelt ORIMLIGT DYRT MED 750,000:- för VA och vägavgift och egen pumpanlutning jämfört med vad andra boende inom området har betalat och jämfört med miljömässigt likvärdiga eller bättre alternativ ! 
Andra i Tyresö har historiskt betalat detta via skatten ... vi i Östra Tyresö har under lång tid via skatter betalat, t.ex. för de boende i Trollbäcken och Bollmora [där de flesta politikerna bor]. Val av finansiering finnas ju eftersom föredragande vid samlingsmötet den 27 jan. sade att "kommunen har VALT” att debitera fastighetsägarna med kontant betalning "eller så kan ni flytta" !  Endast 31 av totalt 290 kommuner av Sveriges kommuner har valt att kräva individer på kommunens kostnader för infrastruktur
Vi är pensionärer, belånade barnfamiljer och ensamstående, som BARA VILL BO KVAR I VÅRA HEM ! Vi vill inte drivas ut av Kommunens “framstegsiver” ... flera politiker har sagt att husägarna i Östra Tyresö är miljonärer baserat på husens taxeringsvärden, men vi är INTE i fastighets-branschen! Vi kan inte äta ett articifiellt uppskruvat marknadsvärde, som kan bli “NOLL” när hus-bubblan spricker och lån kallas in. Se DN artikel den 18 Apr http://www.dn.se/ekonomi/imf-varnar-for-svensk-bostadsbubbla/

Kommunens sätt att finansiera avlopps-bygget UTAN VALMÖJLIGHET för husägare kommer alltså att bädda för en humanitär katastrof i tysthet där alltför många familjer tvingas lämna sina hem för att kommunen har VALT att låta husägarna betala den här fantasisumman kontant -- få kommer att klara ett sådant krav !

Vore tacksam för ett svar snarast — det kan ju bli nödvändigt med en snabb lagändring eller modifiering för att inte tvinga ett stort antal familjer från sina hem. 
För ytterliga uppgifter, se sidan www.kalvfjardensvanner.se

Hälsningar 
Carl Lindstrom för
Kalvfjärdens Vänner
http://www.kalvfjardensvanner.se/http://www.wef.orgmailto:KONTAKT@KALVFJARDENSVANNER.SE?subject=Namnlistahttp://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Thaln-Finn-Ewa-0714579775816/mailto:ewa.thalen.finne@riksdagen.sehttp://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Richtoff-Roger-0145294944502/mailto:roger.richtoff@riksdagen.sehttp://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/berg-Boriana-0105632258713/mailto:boriana.aberg@riksdagen.sehttp://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Cederfelt-Margareta-0970259744617/mailto:margareta.cederfelt@riksdagen.semailto:margareta.cederfelt@riksdagen.sehttps://www.facebook.com/margareta.cederfelthttps://twitter.com/MCederfelthttp://margaretacederfelt.blogspot.se/http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Schulte-Fredrik-0210198640127/mailto:fredrik.schulte@riksdagen.sehttp://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Lindholm-Jan-0641486384014/mailto:jan.lindholm@riksdagen.sehttp://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Brjesson-Agneta-0139948283718/mailto:agneta.borjesson@riksdagen.sehttp://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Eskilandersson-Mikael-0468956880528/mailto:mikael.eskilandersson@riksdagen.sehttp://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Henriksson-Emma-0788526088220/mailto:emma.henriksson@riksdagen.sehttp://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Szyber-Caroline-0666958447826/mailto:caroline.szyber@riksdagen.sehttp://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2759403-andra-lav-trygga-vara-hemhttp://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Lundqvist-Patrik-0418929039326/mailto:patrik.lundqvist@riksdagen.sehttp://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Berg-Ulf-0193378456716/mailto:ulf.berg@riksdagen.sehttp://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Riedl-Edward-0273506284025/mailto:edward.riedl@riksdagen.sehttp://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/kesson-Jimmie-051207517226/mailto:jimmie.akesson@riksdagen.sehttp://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Eberstein-Susanne-0235974887200/mailto:susanne.eberstein@riksdagen.semailto:Jan-olof.larsson@riksdagen.sehttp://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Hult-Emma-0628870165823/mailto:emma.hult@riksdagen.semailto:emma.hult@riksdagen.sehttps://www.nfb.ca/film/crapshoot_the_gamble_with_our_wasteshttp://www.temahalsa.se/unik-toalett-vill-bryta-wc-trenden/http://www.temahalsa.se/unik-toalett-vill-bryta-wc-trenden/http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Modig-Aron-0680329141121/mailto:aron.modig@riksdagen.sehttp://www.dn.se/ekonomi/imf-varnar-for-svensk-bostadsbubbla/http://www.kalvfjardensvanner.se/shapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4shapeimage_2_link_5shapeimage_2_link_6shapeimage_2_link_7shapeimage_2_link_8shapeimage_2_link_9shapeimage_2_link_10shapeimage_2_link_11shapeimage_2_link_12shapeimage_2_link_13shapeimage_2_link_14shapeimage_2_link_15shapeimage_2_link_16shapeimage_2_link_17shapeimage_2_link_18shapeimage_2_link_19shapeimage_2_link_20shapeimage_2_link_21shapeimage_2_link_22shapeimage_2_link_23shapeimage_2_link_24shapeimage_2_link_25shapeimage_2_link_26shapeimage_2_link_27shapeimage_2_link_28shapeimage_2_link_29shapeimage_2_link_30shapeimage_2_link_31shapeimage_2_link_32shapeimage_2_link_33shapeimage_2_link_34shapeimage_2_link_35shapeimage_2_link_36shapeimage_2_link_37shapeimage_2_link_38shapeimage_2_link_39shapeimage_2_link_40shapeimage_2_link_41shapeimage_2_link_42shapeimage_2_link_43shapeimage_2_link_44shapeimage_2_link_45shapeimage_2_link_46shapeimage_2_link_47shapeimage_2_link_48

Vårt brev till Sveriges Riksdag ... vi tvingas sälja och
         har blivit flyktingar i vårt eget land !